Datový portál Prahy 6 pomáhá informovat veřejnost

Sdílení dat s veřejností není vůbec složité. Vyzkoušel si to i Vladimír Šuvarina, zastupitel Městské části Praha 6.

Img

„Společnost Apitalks nám umožnila v krátkém čase automatizovaně publikovat data, která bychom vlastními silami dostávali k občanům jen velmi obtížně. Navíc celý proces byl velmi milý, zejména proto, že jsem celou tu dobu měl pocit, že komunikuji s kolegy. Rozhodně se brzy k Apitalks vrátím s dalšími sadami dat.“

Rychlost aut a kvalita vzduchu na Praze 6: ONLINE

Vladimír Šuvarina požádal naši společnost o automatické zveřejňování jednoho z typů “otevřených dat“, v tomto případě šlo o údaje z různých typů měřících zařízení. Například jde o dopravní radary, snímače kvality ovzduší nebo mapové podklady k umístění autovraků.

Přáním Prahy 6 bylo data dále poskytovat ostatním městským částem, městským organizacím i veřejnosti, a to vždy v aktuální podobě. Díky tomu se mohou data použít při vizualizaci aktuální dopravy či kvality ovzduší.

Přes datový portál nově poskytujeme tato data zdarma veřejnosti a zároveň umožňujeme tyto informace jednoduše a automaticky vkládat do dalších aplikací a systémů.

Jak jsme vyčistili data

Tabulky s daty bylo nutné nejdříve zkontrolovat a odstranit z nich chybné záznamy, formáty, duplicity a další nesrovnalosti, které by mohly bránit správnému toku dat přes datový portál. Data jsme správně popsali, abychom vývojářům následných aplikací usnadnili orientaci.

Rychle, bezchybně a levněji

Automatizace zpracování a zveřejnění radarových dat šetří čas, snižuje chybovost a především zobrazuje vždy aktuální data.

Data rychle připravíme, očistíme a nabídneme

Datový portál umožňuje, aby systémy komunikovaly jednoduše mezi sebou. Náš tým IT specialistů pro vás zajistí sběr a přípravu dat vhodných ke zveřejnění, a následně je přehledně zobrazí v datovém portálu. Ta mimo jiné umožňuje snadnou správu a sdílení.

Datové sady nebyly připravené k publikaci

Úřad měl několik různých nesourodých datových sad, které se zavázal v rámci projektu OpenData publikovat k volnému užití, nicméně jejich formát byl velmi různorodý. Navíc ruční sběr, zpracování a publikace excelových tabulek na internet ubírala zaměstnancům úřadu čas, který by mohli věnovat svému hlavnímu cíli službě veřejnosti. Data tedy byla třeba před zveřejněním vyčistit a připravit pro publikaci