Od otevřených dat k otevřeným službám

Udělejte vaše město, region nebo stát skutečně chytrými, poskytnutím přístupu k otevřeným datům prostřednictvím moderního rozhraní API.

Po hlubší analýze kolem otevřených dat zjistíte, že je většina datových sad k dispozici jako jednoduchý CSV soubor. To není žádným překvapením, formát CSV je velmi často využíváný pro běžnou výměnu dat. V dnešní době ovšem vývojáři potřebují přístup k datům ve formě otevřených služeb, stahování kopie datové sady a ztráta času při analýze a ověřování datových sad pro ně není příliš příjemnou variantou.

Na druhé straně jsou poskytovatelé otevřených dat, kteří vyhledávají analytické informace o tom, jak jsou jejich datové sady používány. Chtějí pochopit, jak populární je určitý soubor dat; kde se používá; kdo ho používá, atd. Tato analýza je zásadní pro všechny koordinátory otevřených dat po celém světě.

Umožnění přístupu k otevřeným datům moderním způsobem byl jeden z hlavních důvodů, proč budujeme platformu Apitalks.

Pojďme se podívat, jak vám můžeme pomoci.

  • Otevřená data jsou již nyní přístupná ve formátu CSV
  • Jakmile propojíte soubory CSV s platformou Apitalks, vytvoříme pro vás moderní API včetně: Interaktivní dokumentace; API Gateway; Developer portálu; Protokolování / Ladění; Analytiky využití; Autentizace; API verzování; Škálovatelnosti a zabezpečení datových sad v cloudovém prostředí... a mnoho dalších funkcí
  • Vývojáři mohou snadno přistupovat k Open Data API hostované aplikací Apitalks a začít vytvářet nové aplikace a řešení, která občanům umožní nahlížet na své město, region nebo zemi z nové perspektivy
  • Vlastník datové sady může vidět jak jsou data využívána, a na základě toho vylepšovat jejich kvalitu

Věříme, že region je inteligentní stejně tak, jako jsou inteligentní jeho způsoby sdílení informací.