Podmínky využití API rozhraní


Sdílejte svá data bezpečně (pro vlastníky dat)


 1. Nepodporujte ani nepovolujte porušení Obchodních podmínek Apitalks, přímo ani nepřímo.
 2. Pokud zjistíte, že uživatel používá Vaši službu k porušování Obchodních podmínek informujte společnost Apitalks.
 3. Je zakázán odesílání nebo distribuce virů, trojských koní, poškozených souborů nebo jiného destruktivního obsahu.
 4. Je zakázáno porušování práv duševního vlastnictví, soukromí nebo publicity třetích stran, včetně bezdůvodného odesílání, publikování, přístupu nebo sdílení obsahu.
 5. Je zakázáno využívat službu k jakýmkoliv nezákonným činnostem.


Konzumujte data z API Store (pro vývojáře)


 1. Nikdy nesdílejte své přihlašovací údaje nebo API klíče.
 2. Nevytvářejte, nebo nežádejte o API klíče, které nebudete používat. Apitalks bude základní přístupové klíče každých 90 dní mazat. Klíče, které neprovedou úspěšný API dotaz do 90 dnů, budou smazány a vývojář bude muset znovu požádat o API klíč.
 3. Nepokoušejte se obejít kvóty jednotlivých API vytvářením více účtů.
 4. Nezasahujte a nenarušujte jakékoli části Služby.
 5. Neodesílejte úmyslně nadměrně množtví API callů.
 6. Odesílání nebo distribuce virů, trojských koní, poškozených souborů nebo jiného ničivého obsahu je zákázáno.
 7. Nepoužívejte k přístupu ke Službě jakékoliv roboty, nebo jiné neautorizované automatizované prostředky.
 8. Je zakázáno porušování práv duševního vlastnictví, soukromí nebo publicity třetích stran, včetně bezdůvodného odesílání, publikování, přístupu nebo sdílení obsahu.
 9. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem využívat Službu k nezákonným činnostem.

 10. Je zakázáno vytvářet jakýkoli druh síťového útoku, včetně útoků na služby (DOS), procházení externích sítí a úmyslného přetížení jiných sítí.

 11. Není povoleno stahování nebo cashování dat ze Služby, pokud budete potřebovat výjimku, tak nás kontaktujte na info@apitalks.com.
 12. Je zakázáno shromažďování, prodej nebo přenos osobních údajů bez výslovného svolení této osoby (osob).


Obecné podmínky použití účtu


Nesmíte pronajímat nebo prodávat svůj účet ani žádnou jeho část. Nesmíte dávat heslo jiným osobám ani umožnit přístup k vašemu účtu jiným osobám.Kdykoliv nás můžete kontaktovat na emailu info@apitalks.cz