API Spádovost

API Spádovost propojuje odpovědné orgány veřejné moci a úřady s odpovědnými adresními místy ČR.

API Spádovost obsahuje kompletní registr adresních míst ČR propojený s úřady finanční, celní a sociální správy a okresními, krajskými a vrchními soudy a s městskými úřady. Po zadání konkrétní adresy API vrátí seznam odpovědných úřadů, kde si lze zažádat například o zjištění bezdlužnosti a mnoho dalšího.

API Spádovost brzy dokončíme. Chcete informovat až bude hotové?